V rimskih časih je ob termalnih vrelcih na desnem bregu Vrbasa nastalo zdraviliško naselje, na levem bregu pa je mimo njega potekala cesta, ki je povezovala Split z Gradiško, tj. rimskima provincama Dalmacijo in Panonijo. Leta 1521 so Turki osvojili Banja Luko, kjer je bilo najstarejše turško naselje. Ferhat paša Sokolović je okoli leta 1580 zgradil bazar nekaj kilometrov nižje, na levem bregu Vrbasa (okolica današnje trdnjave Kastel), in leta 1583 vanjo prenesel sedež bosanskega pašaluka. Od takrat je Banja Luka imela dva šehera (mesta), zgornjega in spodnjega.

Srpske Toplice (prej Gornji Šeher) so krajevna skupnost na območju Banja Luke. Nahaja se na bregovih Vrbasa v južnem (ožjem) delu mestnega ozemlja. Tu je osem izvirov termalne vode s temperaturo do 32 °C.

Inštitut za fizikalno medicino, rehabilitacijo in ortopedijo “Dr. Miroslav Zotović” v Banji Luki meseca aprila napoveduje otvoritev zdraviliško-rekreacijskega centra v naselju Šeher, kjer se bodo izvajale enake storitve kot v nam poznanem Zdravilišču Banja Slatina. Primarni objekti bodo usmerjeni v kakovostno, sodobno in racionalno rabo naravnega vira termomineralne vode, kar pomeni večje število vodnih in spremljajočih objektov. V sklopu zdraviliškega kompleksa bodo tudi nastanitvene zmogljivosti, zdravniške ordinacije, prostori za izvajanje terapij, hiperbarična komora oziroma objekti, funkcionalni z vsemi elementi – od kliničnega informacijskega sistema, preko opredeljenega obsega zdravstvenih in komercialnih storitev.