VABILO na redni letni Zbor članov KUS

By 10. februarja 2019Novice

VABILO

na redni letni Zbor članov KUS
v petek, 15. februarja 2019 ob 16. uri
v Dnevnem centru aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40, Ljubljana,
Dom starejših občanov Fužine

Dnevni red:

 1. Pozdrav in nagovor predsednice KUS
 2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 3. Predlog in izvolitev delovnih teles Zbora članov
  predsednika Zbora članov
  • verifikacijske komisije – 2 članov
  • zapisnikarja
  • overoviteljev zapisnika – 2 članov
 4. Poročilo o članstvu v letu 2018
 5. Poročilo o poslovnem programu in finančno poročilo za leto 2018
 6. Članarina za leto 2019 in način plačevanja članarine
 7. Predstavitev programov za leto 2019
 8. Poslovni program in finančni plan za leto 2019
 9. Tekoče zadeve
 10. Pobude in predlogi članov

Predsednica KUS
Boženka Kos, l. r.

Ljubljana, 1. 2. 2019