VABILO

By 2. februarja 2018Novice

VABILO na 3. redni letni Zbor članov KUS v četrtek, 15. februarja 2018 ob 15.00 uri v Dnevnem centru aktivnosti Fužine
Nove Fužine 40, Ljubljana – Dom starejših občanov Fužine

Dnevni red:

 

 1. Pozdrav in nagovor predsednice KUS
 2. Predlog in izvolitev delovnih teles Zbora članov
  • predsednik Zbora članov
  • verifikacijska komisija – 2 člana
  • zapisnikar
  • overovitelja zapisnika-2 člana
 3. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo o članstvu v letu 2017
 5. Poročilo o poslovnem programu in finančno poročilo za leto 2017
 6. Članarina za leto 2018 in načina plačila članarine
 7. Predstavitev programov za leto 2018
 8. Poslovni program in finančni plan za leto 2018
 9. Tekoče zadeve 10. Pobude in predlogi članov

Predsednica KUS
Boženka Kos, l. r.

Ljubljana, 1. 2. 2018