O klubu

Društvo upokojencev Slovenije je bilo na podlagi 8., 9. in 18. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št.64/11 – uradno prečiščeno besedilo) ustanovljeno na ustanovnem zboru članov dne 11. 3. 2016. Upravna enota Ljubljana je dne 4. 4. 2016 na podlagi 17. člena Zakona o društvih izdala Odločbo o vpisu Društva upokojencev Slovenije v register društev. Na zboru članov DUS dne 18.11.2016 je bil sprejet sklep o spremembi imena v Klub upokojencev Slovenije in nekaj sprememb določb temeljnega akta.

Na osnovi odločbe Upravne enote Ljubljana z dne 1.12. 2016  je Klub upokojencev Slovenije vpisan v Poslovni register Slovenije.

Namen in cilji Kluba so zavzemanje za vseživljenjsko učenje starejših po načelih samostojnosti, tovarištva, discipline, vzajemnosti ter medsebojnega spoštovanja.

Sedež Kluba upokojencev Slovenije – skrajšano ime KUS: 1000 Ljubljana, Smrekarjeva 29
Zakoniti zastopnik KUS: Boženka Kos
Temeljni akt: sprejet 11. 3. 2016
Matična številka: 4087356000
Davčna številka vpisana v davčnem registru: 23521490
Poslovni račun: Delavska hranilnica IBAN: SI56 6100 0001 3508 664

Upravni odbor Kluba upokojencev Slovenije:

  • Kos Boženka – predsednica
  • Menart Angela – članica
  • Hočevar Franc – član
  • Erceg Jelica – članica
  • Zdravkovič Inka – članica

 Statut Kluba upokojencev Slovenije v PDF obliki.